Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ginasanders dreamstime.com Teknik | 22 mars 2019

Nordiska aktörer går samman för smartare transporter

Ett nordiskt initiativ har tagits för att olika aktörer ska ha tillgång till data från kollektivtrafiken, för att kunna utveckla nya smarta transportlösningar för städer.

Det gemensamma projektet kallas ODIN (Open Mobility Data in the Nordics) och har som mål att underlätta utveckling och lansering av nya tjänster inom transporter och rörlighet, genom tillgång till data från kollektivtrafiken. Deltagande aktörer inkluderar Entur i Norge, Trafikverket och Samtrafiken i Sverige, Helsingforsregionens trafik och Trafikledsverket i Finland, samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen och SFMCON i Danmark. Projektet samordnas av RISE och finansieras mellan 2018-2021 av Trafikverket och Vinnova. – Visionen är att göra Norden till ett levande laboratorium för nya mobilitetstjänster. Det finns stora fördelar med gemensamma tekniska lösningar och att undvika att samma arbete görs av flera aktörer. Dessutom kommer alla få tillgång till och kunna inspireras av de bästa lösningarna. Under kommande år vill vi verkligen stärka det nordiska samarbetet, säger Daniel Rudmark från RISE Research Institutes of Sweden, i ett pressmeddelande. För att öka innovationstakten inom mobilitet är EU i färd med att införa ett nytt regelverk som säger att medlemsländerna ska publicera mobilitetsdata. Regelverket utgör en bra drivkraft i ODIN-projektets arbete för att Norden ska vara en ledande innovationsmiljö inom mobilitet. ODIN-projektet kommer att fokusera på sex områden, till exempel tillgängliggörande av datamängder och tjänster, standarder och format samt att få effekt av EU-regelverket.
Annons
Annons
2021-03-03 13:22 V18.15.34-2