Annons
Annons
Annons
Annons
© Lunds universitet/Maryam Saati Elektronikproduktion | 26 mars 2019

Forskare: Bakterier kan bli framtida strömkällor

En studie från Lunds universitet visar hur man kan öka möjligheten att utvinna ström ur bakterier.

De senaste åren har forskare försökt att fånga in den elektriska ström som bakterier skapar vid sin ämnesomsättning. Strömöverföringen från själva bakterien till en mottagande elektrod har dock hittills inte varit effektiv alls. Men nu har forskare från bland annat Lunds universitet hittat ett sätt att öka verkningsgraden, det vill säga de har konstruerat en mer effektiv strömöverföring. – Vi plockar upp elektroner från bakterien och överför dessa till en elektrod. Vi kan alltså få ut en ström från bakterierna i realtid medan de så att säga äter, säger Lo Gorton, kemiprofessor vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande. – Denna studie är ett genombrott i förståelsen för extracellulär elektrontransport hos bakterier, säger han. Med extracellulär elektrontransport menas den ström som bakterien kan ge upphov till utanför sin egen cell. Svårigheten med energiutvinningen är att få fram en molekyl som kan ta sig in genom bakteriens tjocka cellvägg för att effektivare hämta elektronerna där. Forskarna har i den aktuella studien skapat en konstgjord molekyl för detta ändamål, en så kallad redoxpolymer. Bakteriesorten som forskarna har studerat är en vanlig tarmbakterie som finns hos både djur och människor, Enterococcus faecalis. Resultaten av studien har inte bara ett värde för möjligheterna med framtida bakterieström utan ger också en ökad förståelse för bakteriernas kommunikation med sin omvärld. För egen del använder bakterierna sannolikt den extracellulära elektrontransporten till att kommunicera, både med andra bakterier och med molekyler. – Elektrontransporten kan vara av stor betydelse för hur bakterierna kommunicerar med olika molekyler och med varandra i vårt tarmsystem, men även för hur naturen fungerar i ett större perspektiv. Man tror i dag att många geologiska processer styrs av bakterier, säger Lo Gorton. Förståelsen för hur bakterierna fungerar och kommunicerar är av värde i många sammanhang. Exempelvis kan bakterier och andra mikroorganismer användas för att tillverka biobränsle, i så kallade mikrobiella biobränsleceller. Av speciellt intresse i energisammanhang är de fotosyntetiserande bakterierna. Om de fästs på en elektrod kan de ge ström när de belyses.
2021-01-15 12:45 V18.15.12-2