Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 november 2002

Flex får order av Inmotion

Flextronics Regional Services i Malmö kommer att producera Inmotion Technologies AB/DANAHER MOTION'S nya generation truckstyrningar.

Inmotion Technologies AB/DANAHER MOTION samarbetar redan med Flextronics Design, som för närvarande genomför ett komplett industrialiseringsprojekt för den nya generationen truckstyrningar. Det pågående projektet omfattar tillverkning av prototyper, framtagning av teststrategi, utveckling av testutrustning, konstruktionsgenomgång samt överföring av produkterna till volymtillverkning. "Flextronics har både bredden av tjänster och djupet på den kompetens vi behöver för att på ett framgångsfullt sätt lyckas föra ut våra produkter på marknaden", säger Arne Forslund, VD på Inmotion Technologies AB/DANAHER MOTION. "Överenskommelsen kommer ytterligare att förstärka vår position inom området för avancerad 'motion control". "Prototyptillverkningen, testutvecklingen samt själva tillverkningen av Inmotion Technologies AB/DANAHER MOTION'S truckstyrningar motsvarar Flextronics strategi att kunna tillhandahålla sina kunder hela kedjan med tjänster från konstruktion, testutveckling, industrialisering till tillverkning och logistiktjänster.", säger Peter Ekström, Affärsområdesansvarig för Flextronics Regional Services. "Vårt tidiga engagemang säkerställer en bra och effektiv överföring från projekt till volymtillverkning. I praktiken innebär det att vi kan reducera tiden till, och därmed kostnaderna för, kundens marknadsintroduktion vilket är grundläggande för ett företags framgång och konkurrenskraft." Projektet kommer att färdigställas i april 2003, och omedelbart därefter påbörjas produktionen vid Flextronics Malmö-enhet.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-2