Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ra2studio dreamstime.com Elektronikproduktion | 28 mars 2019

Obducat deltar i EU-projekt kring tunna fasta filmer

Flera europeiska aktörer ska delta i ett Horizon 2020-projekt kallat NARCISO (NAtuRal instability of semiConductors thIn SOlid films for sensing and photonic applications).

Av aktörerna är svenska Obducat Technologies AB:s dotterbolag, Obducat AB, en som har blivit inbjuden att delta i projektet. Obducat är en tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), vilket ger en stor kunskap kring det som projektet kommer att undersöka. Projektet kommer nämligen att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (till exempel anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering. NARCISO projektet har, genom konsortiets medlemmar, tillgång till den senaste tekniken inom SSD (Solid State Dewetting) och NIL (Nano Imprint Litografi) och en bred kunskap som täcker den teoretiska förståelsen, det experimentella genomförandet såväl som det praktiska utnyttjandet av teknikerna. Inom ramen för NARCISO projektet kommer dessa tekniker och kunskaper kombineras vilket möjliggör framtagning av komponenter som ligger i framkanten av mikro- och nanostrukturering över extremt stora ytor och det med tillverkningsmetoder som är förenliga med en industriell skala. Projektkonsortiet bestå av Aix Marseille Universitè från Frankrike, Technische Universität of Dresden från Tyskland, Universitè de Lausanne från Schweiz, Università di Firenze från Italien, Obducat Technologies AB från Sverige samt Institute of Photonic and Nanotechnology and Institute of microelectronics and microsystems of CNR från Italien. Projektet startar i mars 2019 och kommer att pågå i tre år med en total budget om cirka 27 miljoner kronor.
Annons
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1