Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© KUKA Elektronikproduktion | 28 mars 2019

Kuka skär ner på 350 arbetstillfällen i Tyskland

Den tyska robottillverkaren har som mål att spara pengar under 2019 och har därför planerat att ta bort totalt 350 heltidsjobb i Augsburg under det kommande året.

Under det gångna räkenskapsåret genererade Kuka-koncernen erhållna order på 3’305,3 miljoner euro, vilket är 8,5 procent mindre än under föregående års resultat (3’614,3 miljoner euro). En faktor som påverkade minskningen är den alltmer märkbara ekonomiska avmattningen som påverkade två av Kukas fokusmarknader, bilindustrin och elektronikindustrin. Försäljningsintäkterna för 2018 uppgick till 3’242,1 miljoner euro, en minskning med 6,8 procent jämfört med föregående års resultat på 3’479,1 miljoner euro. För att anpassa sig till de förändrade marknadsvillkoren har Kuka systematiskt börjat implementera den handlingsplan som koncernen initierade i januari i år. Utöver handlingsplanen har även ett effektivitetsprogram inrättats med målet att spara 300 miljoner euro till 2021. Besparingarna inkluderar nedskärningar på arbetstillfällen vid Kukas huvudkontor i Augsburg. Totalt planerar Kuka att skära ned på 350 heltidsjobb, jobb som främst kommer att koncentreras på så kallade indirekta områden. – Vi är väl medvetna om att detta inte kommer att bli en enkel process. Det är därför vi kommer att ta beslut med största omsorg och i samråd med arbetstagarrepresentanterna. Vi är medvetna om vårt ansvar och vår främsta angelägenhet är Kukas framtid, säger Peter Mohnen, CEO för Kuka, i ett pressmeddelande.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2