Annons
Annons
Annons
Annons
© alexandragl dreamstime.com Analys | 01 april 2019

Flottan för personbilar måste elektrifieras snabbare

För att nå målet om att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter med 70 procent till år 2030 krävs en snabb elektrifiering av personbilsflottan.

Det skriver branschföreträdare och Fossilfritt Sverige i en debattartikel i Göteborgs-Posten i dag, 1 april 2019. Författarna av texten är bland andra Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, Kristian Elvefors, vd för Volvo Car Sverige, Johanna Lakso, vd för Power Circle, Patrik Andersson, tillförordnad vd för Garo AB och Sten Forsberg, chef för Volkswagen Sverige. De har tillsammans enats om sex politiska beslut som krävs i Sverige för att möjliggöra omvandlingen till en mer elektrifierad fordonsflotta. Det första är att sätta upp ett mål för försäljningen av laddbara bilar så att både konsumenter och producenter vågar investera. Det andra är att ge Energimyndigheten det övergripande ansvaret för att garantera att det finns goda förutsättningar för att använda laddbara bilar i hela landet. Det tredje beslutet är att kommunerna behöver ta ett ökat ansvar för utbyggnadstakten av laddstationer och det fjärde beslutet är att laddinfrastrukturen bör inkluderas tidigt i samhällsplaneringen, bland annat för att elnäten ska kunna anpassas till de ökande effektbehoven som viss laddinfrastruktur kan komma att kräva. De två sista besluten som branschföreträdarna kommit fram till är att införa ett laddrotsystem för att snabba på handläggningen och minska risken för de som ansöker om bidrag för att bygga laddstationer, samt att ta bort laghinder för samfälligheter så att husägare som äger garage och parkeringsplatser gemensamt får möjlighet att differentiera avgifterna beroende på om man ska ladda en elbil eller inte. Med en kombination av smartare logistiklösningar, bränslebyte och en snabb elektrifiering är trafikens klimatmål fortfarande möjligt att nå. En rad viktiga reformer är redan på plats men nu krävs ett tydligt ledarskap och konkret reformagenda för att genomföra denna transformation, skriver artikelns författare.
2021-01-15 12:45 V18.15.12-2