Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© aq holmbergs Analys | 03 april 2019

Skakigt 2018 för kontraktstillverkaren AQ

Konkurser och stängda verksamheter påverkade AQ under det gångna året och resultatet halkade ned.

Den globala kontraktstillverkaren AQ, som grundades i Sverige, är verksam inom två affärssegment; Komponent som producerar transformatorer, kablage, mekanikdetaljer, tunnplåtsbearbetning och formsprutad termoplast, samt System som producerar system-, kraft- och automationslösningar samt monterar kompletta maskiner i samarbete med sina kunder. Nettoomsättningen under 2018 uppgick till 4’667 miljoner kronor (4’020). Ökningen kan förklaras med förvärv, en generellt god konjunktur och att bolaget tar marknadsandelar och växer organiskt. För helåret var den totala tillväxten 16,1 procent, varav organisk tillväxt 6,4 procent, tillväxt genom förvärv 6,6 procent och en valutaeffekt på 3,1 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick för helåret till 208 miljoner kronor (263), något som förklaras huvudsakligen av kostnader av engångskaraktär i samband med konkursen av AQ Segerström & Svensson AB på 73,4 miljoner kronor. – AQ har inte nått målet för vinst 2018. För att komma tillrätta med detta har vi genomfört tre större omstruktureringsprojekt under året. Vår enhet i Thailand som tillverkade plåtdetaljer till telekomsegmentet är stängd och produktionen flyttad till vår enhet i Kina. AQ tvingades i augusti sätta ett dotterbolag som tillverkar plåtdetaljer till fordonsindustrin i konkurs. Detta är ett allvarligt och kostsamt misslyckande som vi har dragit mycket lärdomar av. Verksamheten i detta bolag drivs nu vidare av en ny ägare. Vi har även stängt vår enhet i Ludvika och flyttat produktionen till andra AQ-bolag i Sverige och Bulgarien, säger vd och koncernchef Anders Carlsson i en kommentar till rapporten. Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar för perioden uppgick till 137 miljoner kronor (104) där merparten är ersättningsinvesteringar och kapacitetshöjande investeringar för att få en effektivare produktion. Företagsförvärv är en viktig del av AQ:s strategi och i målet om lönsam tillväxt. I april förvärvade AQ finska Mecanova Oy med dotterbolag i Estland. I maj förvärvade AQ kanadensiska B3CG Interconnect med dotterbolag i USA, en leverantör av komplexa elektriska kablage- och elektromekaniska moduler. Antalet anställda i Sverige under 2018 uppgick till 900 stycken (1’043) och antalet anställda i övriga länder uppgick till 5’169 (4’505).
Annons
Annons
2021-02-12 10:46 V18.15.24-2