Annons
Annons
Annons
Annons
© batman2000 dreamstime.com Elektronikproduktion | 04 april 2019

Miris Holding kommer få 12 miljoner efter nyemission

Styrelsen i Miris Holding AB har beslutat att genomföra en riktad nyemission till externa investerare om 175’140’000 aktier.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning vid en tidpunkt då bolaget behöver fokusera på kundprojekt i och utanför Sverige och därför behöver säkerställa kapitalet på kort tid, något som förväntas gynna alla aktieägare. Genom emissionen tillförs Miris cirka 12’259’800 kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 70’000 kronor. – Jag är mycket glad för det kapital som nu tillförs bolaget. Det nya kapitaltillskottet ger oss möjlighet att fokusera till fullo på lanseringen av Miris HMA på den amerikanska marknaden samt säkerställa vidare utveckling av den globala marknaden, säger Camilla Myhre Sandberg, vd för Miris Holding AB, i ett pressmeddelande.
2021-01-15 12:45 V18.15.12-2