Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 21 augusti 2000

Arrow-Avnet blir störst i Europa

För två veckor sedan slöt amerikanska Arrow Electronics tillsammans med landsmännen Avnet avtal med det brittiska venturebolaget Schroder Ventures. Trepartsavtalet verkar få stor betydelse för de amerikanska aktörerna, framför allt på den europeiska marknaden, skriver amerikanska sajten Electronic buyer´s news.

Enligt en brittisk konsultfirma, Europartners Consultants, kommer Arrow och Avnet att tillsammans uppta omkring 46 procent av den europeiska marknaden för distribution av elektroniska komponenter. En talesman för Europartners Consultants menar att det numera kommer att finnas två ledande grupper på marknaden, Avnet å ena sidan, och de resterande företagen på marknaden å andra sidan. Efter den senaste tidens uppköp på den europeiska marknaden sysselsätter Avnet i dag 1 900 anställda i Europa. Förra året förvärvade bolaget elektronikföretaget SEI Electronics och stärkte på så vis sin närvaro i framför allt Beneluxregionen och Skandinavien.
Annons
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-2