Annons
Annons
Annons
Annons
© ruag Analys | 04 april 2019

Försäljningen når rekordnivåer för Ruag under 2018

Det gångna året bjöd på rekordnivåer för Ruag gällande försäljning och nya ordrar, men lönsamheten påverkades negativt av specialkostnader.

Sammanlagt genererade Ruag-koncernen en nettoomsättning på 1’998 miljoner schweizisk franc*, en ökning med 44 miljoner schweizisk franc eller 2,2 procent. EBIT och nettovinsten minskade med 13 miljoner respektive 16 miljoner schweizisk franc, något som beror på den högre skattesatsen som i sin tur kompenserades för i viss utsträckning av de något reducerade finansiella kostnaderna. Alla divisioner utom Aerostructures genererade en vinst. Orderstocken ökade totalt till 1’794 schweizisk franc (1’607), med nya order uppgående till 2’211 schweizisk franc (1’961). – Den förnyade starka tillväxten är uppmuntrande. Nya order och orderstocken har nått rekordnivåer, vilket gör mig optimistisk om framtiden. Huvuddelen av nedgången i EBIT är hänförlig till utmaningarna för Aerostructures-divisionen, alltså inte bara kapacitetsökningen i allmänhet utan också utvecklingen av platsen i Ungern. Resultaten har också påverkats av utgifter på cirka 5 miljoner schweizisk franc för förberedelser för uppdelningen och om arbete kring hur man strategiskt kan reglera framtida internationella affärer, säger Urs Breitmeier, vd för Ruag-koncernen, i ett pressmeddelande. * = Vid publiceringen av den här artikeln var 1 schweizisk franc 9,29 kronor.
2021-01-15 12:45 V18.15.12-2