Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 april 2019

ZetaDisplay genomför riktad nyemission om 30,4 miljoner

Styrelsen för ZetaDisplay AB har beslutat om en riktad nyemission av 1’600’000 nya stamaktier till en teckningskurs om 19 kronor per stamaktie, vilket innebär att bolaget tillförs 30,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Pengarna från emissionen avses användas för att delfinansiera inlösen av preferensaktierna till kurs 110 kronor per preferensaktie, kombinerat med upptagande av långfristigt lån om cirka 30 miljoner kronor. Valeado AB (Virala Oy AB) blir nu en betydande ägare med 3’708’289 stamaktier (14,4 procent av antalet stamaktier efter nyemissionen). Därutöver tillkommer ytterligare institutionella investerare som ägare, bland annat Nordic Cross, samt ett antal privata investerare. Styrelsen i ZetaDisplay har beslutat att avvika från företrädesrätten för att säkerställa en så kostnads- och tidseffektiv kapitalanskaffning som möjligt. Aktiekapitalet ökar med 1’600’000 kronor från 24’750’049 kronor till 26’350’049 kronor.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1