Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 november 2002

PartnerTech köper enhet av Saab Bofors Dynamics

PartnerTech tecknar samarbetsavtal med Saab Bofors Dynamics och förvärvar produktionsenhet i Karlskoga.

PartnerTech och Saab Bofors Dynamics har nu tecknat ett fördjupat samarbetsavtal. Samtidigt förvärvar PartnerTech Saab Bofors Dynamics maskinbearbetningscentrum i Karlskoga. Enheten sysselsätter omkring 120 personer och omsätter årligen cirka 150 Mkr. Förvärvet, tillsammans med samarbetsavtalet, förväntas omedelbart efter övertagandet ge en positiv effekt på PartnerTechs vinst per aktie. - Vår tekniska kompetens är väl lämpad för de krav som finns inom försvars- och flygindustrin. Samarbetet med Saab Bofors Dynamics är därför ett naturligt steg i PartnerTechs utveckling. Förutom ökade volymer stärker vi dessutom vår kompetens ytterligare inom bl a fleroperationssvarvning, CAM-beredning och kvalitetssäkring av kvalificerad mekanik, säger PartnerTechs VD Mikael Jonson. - Detta är en perfekt lösning för oss. Vi får en mycket kompetent leverantör samtidigt som vi får möjlighet att öka fokuseringen på vår kärnverksamhet, säger Tomas Samuelsson affärsenhetschef i Saab Bofors Dynamics. Övertagandet sker retroaktivt från den första november 2002 och verksamheten kommer att ingå i PartnerTechs affärsenhet för IT/mekatronik. Köpeskillingen för den förvärvade enheten motsvarar tillgångarnas bokförda värde och kommer att betalas med kontanta medel.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2