Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ericsson Analys | 17 april 2019

Första kvartalet starkare än väntat för Ericsson 2019

Försäljningen under det första kvartalet ökade med 7 procent för Ericsson och uppgick till 48,9 miljarder kronor (43,3).

Rörelseresultatet för Ericsson under det första kvartalet 2019 uppgick till 4,9 miljarder kronor, en stor ökning sedan samma period förra året då rörelseresultatet uppgick till -0,3 miljarder kronor. Periodens resultat uppgick till 2,4 miljarder kronor (-0,7) och det fria kassaflödet exklusive M&A uppgick till 3,5 miljarder kronor. Kvartalets tillväxt drevs huvudsakligen av Nordamerika där Ericssons strategi att arbeta med ledande kunder på ledande marknader har lett till både 5G-affärer och praktisk erfarenhet av 5G-utbyggnad och kommersialisering. 5G-tjänster, inklusive mobilitet, har lanserats i Sydkorea och Nordamerika. Schweiz har släppt spektrum som låter Swisscom leverera kommersiella 5G-tjänster, med Ericssons utrustning, men utvecklingen i övriga Europa går betydligt långsammare, främst beroende på brist på spektrum, ett svagt investeringsklimat och ytterligare oklarheter relaterade till leverantörernas framtida tillgång till sina marknader, skriver Ericsson i sin rapport. – Som tidigare kommunicerats fortsätter vi att ta strategiska kontrakt och kostnader för 5G-fälttester, och i slutet av 2019 förväntar vi oss dessutom att storskalig utbyggnad av 5G påbörjas i delar av Asien. Tillsammans kommer detta gradvis att påverka marginalerna på kort sikt, men det stärker vår position på lång sikt, säger Börje Ekholm, vd och koncernchef, i en kommentar till rapporten. – Vi kommer att fortsätta göra betydande investeringar inom FoU, speciellt gällande 5G, automatisering och AI. Detta är en avgörande del av vår fokuserade strategi för att stärka bolaget på lång sikt och nå målen för 2020 och 2022.
Annons
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-2