Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 april 2019

ÅF Pöyrys tillförs miljarder efter övertecknad emission

Resultatet för ÅF Pöyrys företrädesemission visar att den tecknades till cirka 182,7 procent.

Cirka 98,9 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter, och cirka 83,8 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom nyemissionen kommer ÅF Pöyry att tillföras cirka 2’777 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökas ÅF Pöyrys aktiekapital med 70’130’322,50 kronor och uppgår till 280’521’290 kronor. Det totala antalet aktier ökar med 28’052’129 till 112’208’516.
Annons
Annons
2021-02-12 10:46 V18.15.24-1