Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 april 2019

ÅAC Microtec vill genomföra emission om 82,5 miljoner

Styrelsen i ÅAC Microtec AB har föreslagit en företrädesemission om 82,5 miljoner kronor för att kapitalisera företaget och stärka ÅAC:s kapacitet att tillvarata möjligheterna i den kommersiella rymdmarknaden.

Styrelsen i ÅAC har föreslagit att genomföra en nyemission av maximalt 27’487’931 aktier med företrädesrätt för företagets befintliga aktieägare. Styrelsens förslag kommer att behandlas vid extra bolagsstämma den 8 maj 2019. Enligt förslaget kommer ÅAC, vid full teckning, att tillföras 82,5 miljoner kronor. Företrädesemissionen är säkerställd till ca 82 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. ÅAC har inlett året starkt och vunnit flertalet order under de inledande månaderna. En ökad orderingång och intensifierad produktion medför ett ökat behov av rörelse- och expansionskapital för att säkerställa en högre leveransförmåga framöver. För att vidare säkerställa företagets ambition att fortsätta växa och bli ledande inom småsatellitsektorn krävs även medel för fortsatta satsningar på vidareutveckling av delsystem och modulära satellitplattformar, det skriver företaget i ett pressmeddelande.
Annons
Annons
2021-02-12 10:46 V18.15.24-2