Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© northvolt Elektronikproduktion | 23 april 2019

Northvolt får tillstånd till dubbel produktion i Skellefteå

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har gett Northvolt AB ett nytt tillstånd att anlägga en fabrik för tillverkning av litiumjonbatterier i Skellefteå.

Med det nya tillståndet får Northvolt nu tillverka mer än dubbelt så stor mängd litiumjonbatterier och metalloxider än vad bolaget fick tillstånd till genom en dom förra året. Genom det nya tillståndet får bolaget tillverka högst 85’000 ton litiumjon-batterier och högst 40’000 ton metalloxider per år samt grafitelektroder till nämnda batterier. Tillståndet är förenat med i huvudsak samma villkor som gäller för verksamheten i dag. För att domstolen ska kunna bestämma vilka slutliga villkor som ska gälla för bland annat utsläpp till vatten och luft från verksamheten måste ytterligare utredningar genomföras och redovisas till domstolen efter tre års tid. Verksamheten ska ha satts igång senast fem år från det att domen har vunnit laga kraft. Tillståndet får tas i anspråk utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft. Det nya tillståndet är tänkt att ersätta det gamla tillståndet som då upphör att gälla.
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-2