Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Volvo Group Analys | 24 april 2019

Ett starkt första kvartal för Volvokoncernen 2019

Under det första kvartalet 2019 ökade Volvokoncernens nettoomsättning med 20 procent till 107,2 miljarder kronor (89,1).

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 12,7 miljarder kronor (8,3) och det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 14,2 miljarder kronor (8,3). Där hade förändrade valutakurser en positiv påverkan om 1,2 miljarder kronor. – De ökade försäljningsvolymerna tillsammans med en förbättring i hela vår verksamhet bidrog till en ökning av lönsamheten. Vårt justerade rörelseresultat steg med 53 procent till 12,7 miljarder kronor där samtliga affärssegment bidrog med högre vinster, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvo, i en kommentar till rapporten. Under kvartalet levererade Volvo 14 procent fler lastbilar än i samma kvartal förra året, då den nordamerikanska verksamheten hade begränsningar i kapaciteten till följd av övergången till nya lastbilsgenerationer. I Europa var orderingången på lastbilar på goda nivåer men de minskade jämfört med första kvartalet 2018. Den globala marknaden för anläggningsmaskiner var fortsatt stabil under första kvartalet, i synnerhet i Kina där året började bättre än Volvo förväntat sig. Jämfört med ett år tidigare ökade maskinleveranserna globalt med 5 procent och nettoomsättningen till 24,2 miljarder kronor (20,9). Volvo ökade sina leveranser i alla större regioner. För Bussar ökade volymerna med 18 procent då leveranserna av en stororder i Bogotá i Colombia påbörjades. Den 31 mars 2019 hade Volvokoncernen 106’280 anställda inklusive visstidsanställda och konsulter, vilket var en ökning med 3’571 anställda jämfört med den 31 mars 2018. Antalet kollektivanställda ökade med 2’226 personer och antalet tjänstemän steg med 1’345 personer. Ökningen av antalet anställda är främst relaterad till Lastbilar. – Våra ansträngningar för att förenkla koncernen och fokusera på vår kärnverksamhet fortsätter och under kvartalet slutförde vi försäljningen av 75,1 procent i WirelessCar. Med en bra början på året fortsätter vi också vårt arbete att stärka våra kunders och Volvokoncernens konkurrenskraft. Det är en kontinuerlig resa där vi fokuserar på att förbättra kvaliteten, att växa vår serviceaffär genom att arbeta ännu närmare tillsammans med våra kunder och att öka effektiviteten i alla delar av koncernen och hela leverantörskedjan, säger Martin Lundstedt.
Annons
Annons
2021-02-12 10:46 V18.15.24-1