Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© XMReality Analys | 24 april 2019

Nettoomsättningen ökar kraftigt för XMReality AB

Under årets första kvartal ökade AR-företagets nettoomsättning med 54,7 procent och uppgick till 3,02 miljoner kronor (1,95).

Kostnaderna för XMReality under det första kvartalet uppgick till -11,13 miljoner kronor (-10,43). Resultatet uppgick till -5,71 miljoner kronor (-6,60) och periodens kassaflöde uppgick till -6,59 miljoner kronor (-7,58). Orderingången bestod främst av prenumerationer på programvara och företagets antal kunder som löpande prenumererar överstiger nu 50 stycken. Vid periodens slut hade XMReality förbetalda, men ännu ej intäktsförda, prenumerationsintäkter som motsvarade drygt 60 procent av nettoomsättningen för helåret 2018. Den totala faktureringen ökade med 124 procent jämfört med motsvarande period föregående år, varav faktureringen av prenumerationer ökade med över 200 procent. Den fakturerade försäljningen, som vid periodens slut ännu inte intäktsförts, ökade med 134 procent till 6,13 miljoner kronor (2,62). Ökningen är bland annat hänförlig till den order på 1,5 miljoner kronor som erhölls under mars månad från en amerikansk försvarskoncern. – Marknadens mognad och tillväxt syns numera tydligt. Större aktörer ökar sina investeringar, till exempel lanserade Microsoft sin nya version av plattform för smarta glasögon under kvartalet, Hololens II. Vi ser också ett ökat intresse från affärssystemleverantörer som kompletterar sina erbjudanden med Remote Guidance. Att fler och fler investerar med olika tjänster kring Remote Guidance ökar även intresset för vårt erbjudande. I den ökande konkurrensen står vi oss väl med vår intuitiva och lättanvända prenumerationstjänst, säger Johan Castevall, vd för XMReality AB, i en kommentar till rapporten.
Annons
Annons
2021-02-12 10:46 V18.15.24-1