Annons
Annons
Annons
Annons
© Note Analys | 25 april 2019

Förvärv ger Note kraftig ökning under första kvartalet

”Efter ett framgångsrikt 2018 för NOTE kan utvecklingen under Q1 anses vara av rekordartad karaktär”, säger vd och koncernchef Johannes Lind-Widestam.

Under det första kvartalet 2019 uppgick kontraktstillverkarens försäljning till 405 miljoner kronor (308), en ökning med 32 procent där det nyligen förvärvade bolaget Speedboard Assembly Services bidrog med drygt hälften av tillväxten. – Vi vinner fortsatt nya kunders förtroenden, såväl inom traditionell industri som inom nya snabbväxande applikationsområden. Mycket glädjande var också att vi under april kunde annonsera det omfattande samarbete inom elektronikproduktion som vi inlett med DeLaval, säger Johannes Lind-Widestam i en kommentar till rapporten. Rörelseresultatet ökade med 58 procent och uppgick till 27 miljoner kronor (17). Resultatet efter finansiella poster ökade med 64 procent till 25 miljoner kronor (15) och resultatet efter skatt ökade även det med 64 procent till 20 miljoner kronor (12). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 2 miljoner kronor (13). – Vi står finansiellt mycket väl rustat för framtiden. Vi har flera större, spännande kundprojekt under upprampning och vår orderstock växte under perioden till en rekordhög nivå. Jag ser därför goda möjligheter att fortsätta vår positiva utveckling, säger Johannes Lind-Widestam.
2021-01-15 12:45 V18.15.12-1