Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Mycronic Analys | 25 april 2019

Kraftig tillväxt i kvartalets omsättning för Mycronic

”Efter att ha lagt ytterligare ett rekordår till handlingarna kan vi konstatera att även det första kvartalet 2019 utvecklats starkt”, säger vd och koncernchef Lena Olving.

Orderingången för Mycronics första kvartal 2019 uppgick till 721 miljoner kronor, en ökning med 10 procent från samma kvartal 2018 då siffran landade på 656 miljoner kronor. Nettoomsättningen ökade med 47 procent till 1’105 miljoner kronor (750) och 37 procent beräknat på oförändrade valutakurser. Rörelseresultatet uppgick till 406 miljoner kronor (196), en ökning med 107 procent. Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 420 miljoner kronor (216), en ökning med 95 procent. – Det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att första kvartalet 2019 är starkt. Nettoomsättningen ökade med 47 procent samtidigt som rörelseresultatet ökade med 107 procent och rörelsemarginalen stärktes med nästan 11 procentenheter. Assembly Solutions har utvecklats väl samtidigt som Pattern Generators starka siffror påverkats positivt av leveransförskjutningen av ett Prexisionsystem från fjärde kvartalet 2018 till första kvartalet 2019, säger Lena Olving, vd och koncernchef. Målet för 2019 är att nå en nettoomsättning om 4 miljarder kronor, exklusive eventuella förvärv. Affärsområdet Assembly Solutions inledde året med en ökning av både orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat jämfört med första kvartalet 2018. Bruttomarginalen minskade dock något på grund av mindre gynnsam region- och produktmix samt högre materialkostnader, medan rörelsemarginalen förbättrades med drygt 7 procentenheter. Affärsområdet Pattern Generators fick inga order på nya maskritare under det första kvartalet, vilket inte heller var fallet under första kvartalet 2018. Nettoomsättningen ökade med 56 procent och rörelsemarginalen stärktes med nästan 10 procentenheter till 69 procent.
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-2