Annons
Annons
Annons
Annons
© Tobii AB Analys | 26 april 2019

Ökad omsättning för Tobii men investeringar sänker resultatet

Tobiis nettoomsättning ökade med 34 procent under det första kvartalet 2019, men investeringar i Tobii Tech påverkade bolagets resultat med -80 miljoner kronor.

Bolagets nettoomsättning ökade med 34 procent till 393 miljoner kronor (294), jämfört med första kvartalet 2018. Justerat för valutaeffekter var ökningen 20 procent. Tobii Dynavox bidrog till resultatet med 19 miljoner kronor (14), Tobii Pro bidrog med 23 miljoner kronor (15) och investeringarna i Tobii Tech påverkade rörelseresultat med -80 miljoner kronor (-66). Rörelseresultat uppgick till -37 miljoner kronor (-37). Tobii Dynavox ökade försäljningen med 40 procent jämfört med första kvartalet 2018, något som delvis av förvärvet av Smartbox och gynnsamma valutor. – Vi ser en god tillväxt både på etablerade marknader som USA, Sverige och Norge och på mindre utvecklade marknader som Östeuropa. Detta visar på den fortsatt stora tillväxtpotentialen i marknaden och för Tobii Dynavox som marknadsledare. För att ta tillvara på möjligheten fortsätter vi att investera i produkt- och marknadsutveckling och under kvartalet utbildade vi cirka 7’000 förskrivare, terapeuter och andra nyckelpersoner över hela världen, säger Henrik Eskilsson, vd för Tobii, i en kommentar till rapporten. Tobii Pro levererade ett starkt kvartal med en rörelsemarginal på 20 procent och en försäljningsökning på 7 procent justerat för valuta. Inom Tobii Tech ökade den valutajusterade försäljningen med 36 procent mot externa kunder och 21 procent totalt sett. Huvudfokus är de tre segmenten PC, VR och Nischapplikationer. Under kvartalet offentliggjorde Tobii avtal med HTC angående leverans av eyetrackingteknologi för VR-headsetet HTC Vive Pro Eye. Bolaget emitterade även obligationer om 300 miljoner kronor för förvärvsfinansiering och den brittiska konkurrensmyndigheten CMA meddelade att man fortsätter granskningen av förvärvet av brittiska Smartbox Assistive Technology. Efter kvartalets slut lämnade Tobiis medgrundare Mårten Skogö sin tjänst som forskningschef på Tobii och sin plats i koncernledningen. – Sammantaget har vi fått en bra start på året med omsättningsökningar i alla tre affärsområden och, som planerat, utplanade rörelsekostnaderna. Vi ser fortsatt optimistiskt på att nå våra finansiella målsättningar, säger Henrik Eskilsson.
2021-01-15 12:45 V18.15.12-2