Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Flexenclosure Elektronikproduktion | 26 april 2019

Flexenclosure ansöker om företagsrekonstruktion

Styrelsen i Flexenclosure AB har beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion för att säkerställa företagets fortsatta överlevnad.

Flexenclosure lider av en likviditetsbrist som är en konsekvens av bolagets negativa resultat för 2018. En annan följd av det negativa resultatet är att bolaget förbrukade sitt aktiekapital, vilket är varför en kontrollbalansräkning upprättades i februari. Bolagets ledning och styrelse har löpande arbetat med att finna nytt kapital och diskussioner fortgår med ett antal intressenter, enligt ett pressmeddelande. Huvudorsaken till det negativa resultatet under 2018 och som även påverkat resultatet starkt negativt under det första kvartalet 2019 är bolagets projekt att leverera ett datacenter för Equinix med placering i Zürich. Projektet har medfört betydande kostnadsökningar och förseningar vilket totalt medfört ett mycket stort underskott för Flexenclosure. Fokus är nu att med högsta möjliga kvalitet fullfölja pågående projekt med befintliga kunder och fullgöra de order som finns i orderboken. Det är Flexenclosures styrelses bedömning att bolaget i grunden har konkurrenskraftig know-how och konkurrenskraftiga produkter, att det finns en god och växande efterfrågan på marknaden för deras erbjudande. Styrelsen i Flexenclosure bedömde en företagsrekonstruktion som den bästa lösningen för bolagets samtliga parter inkluderat personal, kunder, kreditgivare, leverantörer och aktieägare. Det bedömdes vara nödvändigt att ge bolaget den tid som behövs för att kunna förhandla en långsiktig finansiell lösning samt genomföra operativa och organisatoriska förändringar.
Annons
Annons
2021-02-12 10:46 V18.15.24-1