Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© batman2000 dreamstime.com Elektronikproduktion | 29 april 2019

40 miljoner till myFC efter avslutad företrädesemission

I slutet på mars i år beslutade bränslecellsföretaget att genomföra en företrädesemission, en övertilldelningsoption avseende units, samt en riktad emission av units till garanterna. Nu har nyemissionen avslutats.

Totalt tecknades 40’000’000 units, varav 22’764’185 med företrädesrätt, 2’869’041 utan företrädesrätt och 14’366’774 genom garanter. Teckning med eller utan företrädesrätt har tecknats till cirka 26 miljoner kronor och garantikonsortiet tecknade för cirka 14 miljoner kronor. Totalt tillförs alltså myFC 40 miljoner kronor före emissionskostnader. Registrering av emissionen beräknas ske inom en till två veckor efter det att fullständig teckningslikvid har erhållits. Efter registrering av nyemissionen kommer antalet aktier i myFC att uppgå till totalt 109’825’086. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske efter slutavräkning.
Annons
Annons
2021-02-12 10:46 V18.15.24-1