Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hanza Holding AB Analys | 29 april 2019

Notering och höjd omsättning under Hanzas första kvartal

Under det första kvartalet 2019 ökade kontraktstillverkaren sin nettoomsättning med 13 procent, noterade sig på Nasdaq Stockholm och förvärvade Toolfac Oy.

Nettoomsättningen för Hanza AB uppgick till 497,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2019, en ökning med 13 procent jämfört med förra året (438,6). Rörelseresultatet uppgick till 17,3 miljoner kronor (18,4), där minskningen kan härledas till de kostnader som uppstod i samband med noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista i mars. Total uppgick noteringskostnaderna till 3,5 miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgick till 9,1 miljoner kronor (8,8) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36,6 miljoner kronor (9,1). Under kvartalet förvärvade Hanza den finska leverantören av skärande bearbetning, Toolfac Oy. Även det kan ha spelat in i rörelseresultatet då förvärvskostnader uppgick till 2,0 miljoner kronor. – Med en ökande global konkurrens, samt ett behov av att minska sin miljöpåverkan, behöver produktbolag nya tillverkningslösningar. Hanza har utvecklat en ny produktionsmodell med fabriksparker, som vi kallar tillverkningskluster, och det är glädjande att se att så många framgångsrika bolag väljer Hanza som tillverkningspartner, till exempel ABB, Getinge, GE, Siemens, Sandvik och Saab Defence, säger Erik Stenfors, vd för Hanza, i en kommentar till rapporten. Under första kvartalet 2019 uppvisade segmentet Norden en omsättning från externa kunder på 249,2 miljoner kronor (217,2), en ökning med 15 procent. Ökningen beror främst på förvärvet av Wermech den 1 februari 2018 och förvärvet av Toolfac 31 januari 2019. Segment Övriga Världens omsättning till externa kunder uppgick till 248,4 miljoner kronor (221,3), en ökning med 12 procent där valutan har påverkat omsättningen med 12 miljoner kronor. Under kvartalet uppgick medelantalet anställda inom koncernen till 1’447 (1’409). Vid periodens utgång uppgick antal anställda till 1’566, vid årets början var antalet 1’514 stycken. Av de anställda vid periodens utgång har 50 tillkommit genom förvärvet av Toolfac.
Annons
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1