Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© combitech Analys | 29 april 2019

Ökat intresse för säkerhet ökar Combitechs cyberordrar

Under det första kvartalet 2019 ökade Combitech sin orderingång jämfört med samma kvartal förra året.

Teknikkonsultföretaget Combitech, som är ett självständigt dotterbolag till Saab AB, visade på en fortsatt stark orderingång under det första kvartalet 2019. Orderingången för första kvartalet uppgick till 629 miljoner kronor, en ökning med 17 procent jämfört med första kvartalet 2018 (536). Försäljningsintäkterna uppgick till 639 miljoner kronor, en ökning med 2,6 procent jämfört med samma period 2018 (623). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 54 miljoner kronor (57) och det operativa kassaflödet var 12 miljoner kronor (69). Minskningen i kvartalet beror främst på tillfälliga förändringar i rörelsekapitalet. – Vi ser ett fortsatt stort intresse från industrin när det gäller att dra nytta av digitalisering och nyskapande samarbeten, många gånger med hållbarhet som en stark drivkraft, säger Hans Torin, vd för Combitech, i ett pressmeddelande. Under våren 2019 trädde en ny säkerhetsskyddslagstiftning i kraft, vilket ökade det allmänna intresset för och medvetandet kring cybersäkerhet ytterligare. – Vi ser ett ökat intresse för cybersäkerhet, vilket också bidrar till vår starka orderingång och med den positiva utvecklingen ser vi ett fortsatt behov av att rekrytera ingenjörer på alla våra orter, säger Hans Torin. Under kvartalet har Combitech tecknat nya avtal inom den offentliga verksamheten inom framförallt it-tjänster och informationssäkerhet. Bland annat ramavtal kring informationssäkerhetstjänster för Stockholm Stad, informationssäkerhetsanalys för Växjö Kommun och teknikinformatörer till Stockholm Vatten och Avfall. Combitechs finska dotterbolag Combitech Oy tecknade i januari avtal med Finska försvarsmakten kring livscykelstödtjänster för systemen inom den militära luftfarten och sjöförsvaret samt spanings-, övervaknings- och ledningssystemområdet. Avtalet är värt 5,1 miljoner euro (54,1 miljoner kronor) och omfattar 50 personer.
Annons
Annons
2021-02-12 10:46 V18.15.24-2