Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© aspocomp Mönsterkort | 06 maj 2019

Förbättrat rörelseresultat för Aspocomp

Året första kvartal bjöd på en ökning av nettoförsäljningen och rörelseresultatet för den finska mönsterkortstillverkaren.

Nettoförsäljningen för det första kvartalet 2019 uppgick till 7,6 miljoner euro, en ökning på 24 procent från 6,1 miljoner euro from samma period i fjol. Den ökade försäljningen kom från en stark efterfrågan inom telecom-segmentet med lösningar baserade på ny 5G-teknik som tillväxtdrivare, säger företaget i den senaste finansrapporten. De fem största kunderna stod för 58 procent procent (45 procent) av nettoomsättningen. Geografiskt sett genererades 98 procent (96 procent) av nettoomsättningen i Europa, 1 procent (2procent) i Asien och 1 procent (2procent) i Nordamerika. Rörelseresultatet för första kvartalet förbättrades och uppgick till 0,9 miljoner euro, upp från 0,3 miljoner euro under jämförelseperioden. Rörelseresultatet uppgick därmed till 11,3 procent av nettoomsättningen, jämfört med 4,7 procent under det första kvartalet 2018. De viktigaste faktorerna bakom lönsamhetsökningen har sin grund i en bättre utnyttjandegrad av Uleålsanläggningen. Orderboken uppgick vid rapportperiodens slut till 3,4 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning på 0,4 miljoner euro från år till år. Under 2019 förväntas nettoomsättningen öka med cirka 10 procent jämfört med 2018 och rörelseresultatet blir bättre än 2018. År 2018 uppgick nettoomsättningen till 29,1 miljoner euro och rörelseresultatet till 2,9 miljoner euro.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1