Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© stevanovicigor dreamstime.com Elektronikproduktion | 06 maj 2019

Lägre orderingång men bättre resultat för Beijer Alma

Beijer Alma rapporterar om en hög aktivitet under inledningen av året, men med blandad efterfrågesituation inom kundsegmenten.

Nettoomsättningen för årets första kvartal ökade med 2,8 procent till 1.166 miljoner kronor, jämfört med 1.134 miljoner kronor under samma period förra året. Rörelseresultatet uppgick till 161 miljoner kronor (159 miljoner kronor under 1Q18) och rörelsemarginalen 13,8 procent (14,0 procent). Orderingången nådde 1.151 miljoner kronor (1.283 miljoner kronor) ”Efterfrågan har i huvudsak varit fortsatt stark för Beijer Almas verksamheter framförallt i Europa och USA. I Tyskland och Kina påverkar dock en svagare fordonsindustri helhetsbilden och kostnadsanpassningar har genomförts,” skriver vd och koncernchef, Henrik Perbeck, i kvartalsrapporten. Orderingången sjönk under kvartalet med 10 procent i jämförelse med fjolåret då Habia tecknade en stor offshoreorder på 100 miljoner kronor. Habias efterfrågan fortsatte inom Övrig Industri på hög nivå, speciellt från försvarskunder. Telecom är i nivå med de senaste två kvartalen. Produktionen av offshoreprojekten startade för leverans under året. Ytterligare order har tecknats i kvartalet, går det att läsa i rapporten. ”Beijer Tech har haft ett mycket starkt kvartal med lönsam tillväxt i de flesta kundsegment, vilket genererar ett nästan dubblerat rörelseresultat och högre marginaler. Genom väl valda förvärv och en tydlig strategisk riktning har kund- och produktmixen förbättrats över tid,” skriver Perbeck. I mars förvärvades Encitech Connectors AB i Halmstad som producerar och distribuerar elektronikkomponenter med stor andel export. Bolaget breddar Beijer Tech som långsiktig ägare för bolag inom industriell tillverkning och handel. I januari tillträddes det mindre förvärvet av Uudenmaan Murskaus som under kvartalet framgångsrikt integrerats i Beijer Techs finska verksamhet. Den 3 maj tecknades avtal av Beijer Tech om att förvärva Codan AS i Norge, som utgör en plattform för geografisk expansion av affärsområdet Flödesteknik.
Annons
Annons
2021-02-12 10:46 V18.15.24-1