Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Bosch Elektronikproduktion | 09 maj 2019

Bosch investerar miljarder för att bli klimatneutral till 2020

Bosch har arbetat för att sänka både sin egen och samhällets klimatpåverkan, och ska nu bli helt koldioxidneutral till 2020.

För att uppnå klimatneutralitet kommer Bosch fokusera på att öka energieffektiviteten, öka andelen förnybara energikällor i sin energiförsörjning, köpa mer grön el och på kort sikt kompensera för oundvikliga koldioxidutsläpp. I dagsläget släpper Bosch ut cirka 3,3 miljoner ton koldioxid per år – en siffra likvärdigt till vad alla hushåll i en större stad står för – men med dessa åtgärder kan den siffran nå nollpunkten redan nästa år. Bolaget har redan minskat sina koldioxidutsläpp i förhållande till sitt värdeskapande med nästan 35 procent sedan 2007. – Vi ser klimatåtgärder som vårt ansvar och inser att vi måste agera nu, säger Volkmar Denner, styrelseordförande i Robert Bosch GmbH, i ett pressmeddelande. – Vi börjar inte från ruta ett. Vi har konsekvent överskridit våra mål för den relativa minskningen av koldioxidutsläppen. Nu har tiden kommit för konkreta mål. Låt den sista nedräkningen börja. Under åren fram till 2030 kommer Bosch investera en miljard euro (10,8 miljarder kronor) för att öka sin energieffektivitet och successivt fasa ut koldioxidanvändandet helt till förmån för förnybar energi. En investering som i längden sparar företaget pengar. – Koldioxidneutralitet är genomförbar och kan, om det eftersträvas med nödvändig beslutsamhet, uppnås på väldigt kort tid. Våra investeringar gagnar inte bara oss på Bosch utan också mänskligheten i allmänhet, säger Volkmar Denner.
Annons
Annons
2021-02-12 10:46 V18.15.24-1