Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© GapWaves Analys | 10 maj 2019

Starkt kvartal för Gapwaves med nya genombrott

”Under första kvartalet fick vi ett genombrott när vi ingick ett utvecklingsavtal av antenner till bilradar med en av världens största underleverantörer till bilindustrin”, säger vd Lars-Inge Sjöqvist i rapporten.

Gapwaves omsättning under perioden januari-mars 2018 uppgick till 1,3 miljoner kronor (0,6). Ökningen i omsättningen förklaras av de kundfinansierade avtal för utveckling av antenner till bilradar som bolaget ingick i såväl 2018 som under 2019. Kvartalets viktigaste händelse var det utvecklingsavtal om cirka 5 miljoner kronor som tecknades med en av världens största underleverantörer till bilindustrin. Avtalet innebär kundspecifik utveckling av antenner baserade på Gapwaves vågledarteknologi och kan vid positivt utfall leda till miljonvolymer i ett senare skede. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -11,8 miljoner kronor (-10,4) och periodens kassaflöde uppgick till -10,7 miljoner kronor (-12,2). – Under starten av 2019 har vi både lanserat en 28 GHz 5G-antenn med integrerat chip och förstärkare från Qorvo, samt en referensantenn för bilradar med ett gränssnitt som gör att den kan anslutas och utvärderas av de flesta Tier 1. Med en portfölj av prototyper som tydligt demonstrerar Gapwaves fördelar tillsammans med det utvecklingsavtal som erhölls under kvartalet så har vi all anledning att tro på fortsatt framgång under 2019, kommenterar Lars-Inge Sjöqvist.
Annons
Annons
2021-02-12 10:46 V18.15.24-2