Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© AAC Microtec Analys | 13 maj 2019

Byte av vd under ÅAC Microtecs första kvartal 2019

Omsättningen sjönk men förlusterna förbättrades under det första kvartalet 2019 för ÅAC Microtec AB.

Nettoomsättningen för ÅAC under det första kvartalet 2019 uppgick till 14,9 miljoner kronor (16,4). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,5 miljoner kronor (-12,2), där föregående periods resultat inkluderar förvärvskostnader om 8,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -9,9 miljoner kronor (-15,6) och resultatet efter skatt uppgår till -10,1 miljoner kronor (-15,0). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,1 miljoner kronor (-13,1). Periodens kassaflöde uppgick till -2,1 miljoner kronor (16,4). Under kvartalet vann ÅAC en order gällande Siriusavionik från den japanska marknaden, värd totalt 4 miljoner kronor. ÅAC:s dotterbolag Clyde Space vann en satellit- och uppskjutningsorder från KP Labs om totalt 11,1 miljoner kronor samt fick en order om 2,5 miljoner kronor från Satellite Applications Catapult för uppgradering av satellit. Två särskilt viktiga händelser under kvartalet var att ÅAC:s aktie godkändes för handel på Nasdaq First North Premier samt att Alfonso Barreiro lämnade sin post som vd för bolaget. Mats Thideman utsågs till tillförordnad vd och den nya vd:n Luis Gomes tillträder i maj i år.
Annons
Annons
2021-02-12 10:46 V18.15.24-1