Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Graphmatech AB Elektronikproduktion | 14 maj 2019

Grafen i additiv tillverkning kan bättra industrikomponenter

Forskare och industrin vill undersöka hur de goda egenskaperna hos grafen kan användas genom att tillsätta grafenpulver i additiv tillverkning av komponenter till industrin.

Det är metallforskningsinstitutet Swerim som tillsammans med Uppsala universitet, Graphmatech, Sandvik Additive Manufacturing samt Quintus Technologies, inleder forskningsprojektet Addit-G i juni i år. Projektet kommer att undersöka hur metallkomponenter kan uppnå förbättrade egenskaper genom tillsats av grafenpulver vid den additiva tillverkningen. Till exempel är det industriella behovet av komplexa komponenter med utmärkta termiska och mekaniska egenskaper stort inom transportsektorn, speciellt när det handlar om termiska styrsystem för batterier i elfordon. Marknaden för metallpulver som används vid additiv tillverkning växer med mer än 20 procent per år. Arbetet utförs inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projekt löper fram tills 31 december 2020.
Annons
Annons
2021-02-12 10:46 V18.15.24-2