Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Linkopings universitet / Thor Balkhed Teknik | 14 maj 2019

Forskare tar fram ny sensor för elektronisk hud

Vid Linköpings universitet har forskare tagit fram en sensor som är lämpad för elektronisk hud då den kan mäta förändringar i kroppstemperatur samt känna av både solljus och en varm beröring.

Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet har kombinerat flera olika fysikaliska fenomen och material. Resultatet är en sensor som exempelvis applicerad på en arm kan känna av eller övervaka en förändring av kroppstemperatur, som reagerar på synligt ljus från solen och som även kan känna av en beröring av något varmt, exempelvis en hand. – Vi har inspirerats av naturens egna metoder, säger Mina Shiran Chaharsoughi, doktorand inom organisk fotonik och nanooptik vid Laboratoriet för organisk elektronik, i ett pressmeddelande. Tillsammans med forskarkollegor vid Laboratoriet för organisk elektronik har hon tagit fram en sensor som kombinerar pyroelektriska och termoelektriska effekter med ett nanooptiskt fenomen. I de pyroelektriska materialen uppstår en spänning då materialet värms upp eller kyls ner. Det är förändringen i temperatur som ger en signal, en snabb och stark signal men som avklingar nästan lika snabbt. I de termoelektriska materialen uppstår istället en spänning när materialet får en kall och en varm sida. Signalen är dock långsam och det tar lite tid innan den blir mätbar. Värmen kan komma från kroppen eller från solen, bara det finns en svalare sida. Forskarna har även tagit hjälp av det nanooptiska fenomenet plasmoner. – En plasmon uppkommer när ljus interagerar med metalliska nanopartiklar, som guld och silver. Det infallande ljuset gör att elektronerna i partiklarna böjar svänga i takt, oscillera. Den kollektiva oscillationen är själva plasmonen, säger Magnus Jonsson, forskningsledare inom organisk fotonik och nanooptik, som lett studien. I ett tidigare arbete har han och hans medarbetare visat att en elektrod i guld som försetts med nanohål effektivt absorberar ljus med hjälp av plasmoner. Det absorberade ljuset omvandlas sedan till värme. Med en sådan elektrod på den sida som vetter mot solen omvandlar sensorn även det synliga ljuset till en snabb och stadig signal. Utöver det är sensorn även tryckkänslig. – En signal uppstår när vi trycker på sensorn med ett finger, men inte när vi utsätter den för samma tryck med ett stycke plast. Den reagerar på värmen från handen, säger Magnus Jonsson.
Annons
Annons
2021-02-12 10:46 V18.15.24-1