Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© fingerprint Analys | 15 maj 2019

Förvånansvärt bra kvartal för Fingerprint Cards AB

Jämfört med det första kvartalet förra året ökade Fingerprint sin omsättning med 18 procent under 2019 års första kvartal.

Intäkterna uppgick till 342,9 miljoner kronor (289,7) för Fingerprint Cards under det första kvartalet. EBITDA uppgick till 35,8 miljoner kronor (-148,7) och rörelseresultatet uppgick till -1,9 miljoner kronor (-174,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -161,1 miljoner kronor (-203,8). Vd och koncernchef Christian Fredriksson är inte nöjd med intäkterna under kvartalet trots ökning och menar att lönsamhetsnivån påverkades av att bolaget under kvartalet sålde en relativt hög andel lågmarginalprodukter från varulagret. Det negativa kassaflödet kan förklaras av en säsongseffekt avseende leverantörsskulder och ett antal sena kundfordringar som reglerades veckan efter kvartalsslutet. Under kvartalet lanserade Fingerprint sin första in-displaysensor, FPC1610, samt tecknade ett avtal med Gemalto och säkrade världens första volymorder av fingeravtryckssensorer för kontakt- och kontaktlösa biometriska betalkort. – Vi planerar att ytterligare vässa vårt erbjudande inom kostnadseffektiva kapacitiva sensorer genom att senare detta år lansera en ny sensorgeneration baserad på FPC1511. Dessa sensorer kommer att vara ännu mindre, och därmed kostnadseffektivare, men med bibehållen hög biometrisk prestanda. De kommer även ha potentialen att utöka vår adresserbara marknad genom att göra det möjligt att inkludera en fingeravtrycksläsare även i de allra enklaste smartphonemodellerna, säger Christian Fredriksson i en kommentar till rapporten.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-1