Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NCAB Analys | 16 maj 2019

Första kvartalet ger en stabil start på 2019 för NCAB

Ökad nettoomsättning och orderingång ger en nöjd vd när första kvartalet rapporteras hos NCAB.

Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 445,9 miljoner kronor (374,4). Orderingången ökade med 20 procent till 442,1 miljoner kronor (369,0). EBITA uppgick till 40,6 miljoner kronor (31,1) och rörelseresultatet uppgick till 39,4 miljoner kronor (30,0). Resultat efter skatt uppgick till 34,7 miljoner kronor (21,1). – År 2019 har börjat bra för NCAB, med en kraftig resultatökning. Orderingången och omsättningen växte också starkt räknat i svenska kronor. I dollar är omsättningstillväxten för hela koncernen dock något svagare än tidigare kvartal, vilket beror på den svagare orderingången i det fjärde kvartalet 2018. Tillväxttakten i orderingången har dock förbättrats i första kvartalet jämfört med föregående kvartal, säger Hans Ståhl, vd och koncernchef för NCAB Group AB, i en kommentar till rapporten. Under kvartalet förvärvade NCAB 100 procent av aktierna i danska Multiprint A/S och en Managing Director rekryterade till etableringen i Nederländerna. Förvärvet av Multiprint ledde till att 6,9 miljoner kronor kom in till nettoomsättningen under kvartalet samt att 1,2 miljoner kronor räknades med i EBITA. Om Multiprint hade konsoliderats från 1 januari 2019 hade nettoomsättningen för första kvartalet 2019 ökat med 11,4 miljoner kronor. Transaktionskostnader i kvartalet hänförliga till förvärvet av Multiprint uppgick till 0,6 miljoner kronor. – Som tidigare fortsätter Nordic att leverera bra tillväxt och starkt resultat. Även vårt segment East går fortsatt bra. I Europe var tillväxten något svagare under detta kvartal efter ett starkt fjärde kvartal 2018, säger Hans Ståhl och fortsätter. – I North America tar det längre tid än planerat att ställa om verksamheten och även om det går åt rätt håll, så låter resultaten vänta på sig. Vi har minskat andelen lågteknologiska produkter enligt plan men ännu har detta inte kompenserats helt även om vi har fått många nya kunder som utvecklas bra. Vi har precis fått informationen att tullarna på import till USA ökat från 10 till 25 procent från och med 10 maj.
Annons
Annons
2021-02-12 10:46 V18.15.24-2