Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smart Eye Embedded | 17 maj 2019

Minskat resultat för Smart Eye efter stora investeringar

Eyetracking-företaget Smart Eye har ökat sin nettoomsättning och sänkt sitt resultat efter att ha satsat på en större personalstyrka.

Nettoomsättningen för Smart Eyes första kvartal 2019 uppgick till 11,67 miljoner kronor (9,58), en ökningen med 22 procent. Rörelseresultatet uppgick till -22,23 miljoner kronor (-13,85), vilket var i linje med företagets planer och speglar de ökade satsningar som företaget har gjort i personal för att möta den kraftigt ökande mängden av vunna projekt och kundförfrågningar. Resultat efter finansiella poster uppgick till -22,29 miljoner kronor (-13,97). – Första kvartalet inleddes långsamt men avslutades starkt. Försäljningen växte med 95 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det förstärkta produktsortimentet marknadsförs aktivt mot sina avsedda kundgrupper. Kärnsegmenten automotive och aviation växer bägge av den anledningen, säger Martin Krantz, vd för Smart Eye, i en kommentar till rapporten. Efter kvartalets utgång fick Smart Eye sin första design-win i Japan, något som företaget har arbetat mot länge. – Avsikten är att fortsätta tillväxtresan inom samtliga geografier och kundsegment genom fortsatt offensiv produktutveckling, marknadsföring och starka partnerskap med nyckelspelare på marknaden, säger Martin Krantz.
Annons
Annons
2021-03-03 13:22 V18.15.34-2