Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Keolis Elektronikproduktion | 21 maj 2019

Autonoma fordon blir lättare att använda med forskning

RISE och kollektivtrafikföretaget Keolis har inlett ett forskningsprojekt för att förstå vilka tjänster och innovationer som behövs i det korta loppet för att satsningen på autonoma fordon i kollektivtrafiken ska bli så bra som möjligt.

– Nya mobilitetslösningar växer fram snabbt och utvecklingen ger nya möjligheter för både företag och samhället i stort. Genom att engagera oss i ett längre doktorandprojekt kommer Keolis att vara bättre rustade för att stödja våra uppdragsgivare och öka nyttan för resenärerna, säger Jan Jansson, International Mobility Developer på Keolis, i ett pressmeddelande. Fokus för projektet ligger på att hitta och förstå faktorer som underlättar införandet av autonoma fordon – där särskild vikt läggs på att se vad anledningarna bakom framgångsrika och mindre lyckade samåkningsinitiativ är. Utgångspunkten för doktorsavhandlingen är att samåkning utgör en grundförutsättning för ett lyckat införande av autonoma fordon. – Ur forskningssynpunkt kommer detta ge insikt i vilka faktorer som ökar människors vilja att använda delade tjänster och ta till sig digitalisering. Vi kommer också få en detaljerad bild av samåkningstjänster i andra länder och en ökad förståelse för varför Sverige saknar en lyckad sådan, säger Sigma Dolins, doktorand på RISE. Projektet genomförs av forskaren Sigma Dolins och är finansierat av Vinnova och Keolis. Akademisk handledare för projektet är MariAnne Karlsson, professor och avdelningschef för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers tekniska högskola.
Annons
Annons
2021-02-12 10:46 V18.15.24-2