Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© batman2000 dreamstime.com Elektronikproduktion | 22 maj 2019

Smart Eye genomför riktad nyemission om 200 miljoner

Styrelsen för Smart Eye har beslutat om en riktad nyemission som vid full teckning tillför bolaget strax över 200 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen avviker från företrädesrätten då styrelsen ville säkerställa en tids- och kostnadseffektiv finansiering för att kunna fortsätta utveckla bolagets verksamhet. Utöver det kommer kapitalet från emissionen även att gå till ett utökat erbjudande mot den kinesiska marknaden, så att Smart Eye kan täcka sitt finansieringsbehov fram tills att erhållna och potentiellt tillkommande kunder börjar generera tillräckligt stora intäkter för att täcka bolagets kostnader. Första AP-fonden går in som ny storägare i Smart Eye efter att ha tilldelats en miljon aktier, motsvarande drygt hälften av nyemissionen, och blir därmed bolagets tredje största ägare med 6,6 procent av aktier och röster efter nyemissionen. Sammantaget tilldelades fem stora nordiska institutioner, inklusive Första AP-fonden, cirka 75 procent av nyemissionen. Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 13,0 procent av aktiekapitalet i förhållande till antalet aktier i Smart Eye, varvid antalet utestående aktier ökar med 1’972’041 till 15’118’984 och aktiekapitalet ökar med 197’204,10 kronor till 1’511’898,40 kronor. Flera stora aktieägare, bland annat styrelseordförande Anders Jöfelt, styrelseledamot Mats Krantz och vd Martin Krantz, har ingått lockup-förbindelser om att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Smart Eye under en period om 180 kalenderdagar efter likviddatum.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-1