Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Teknikforetagen Analys | 23 maj 2019

Bristen på kompetens bromsar Sveriges produktivitetstillväxt

Produktivitetstillväxten i tjänstesektorn väntas bli fortsatt låg i år och nästa år, enligt Teknikföretagens nya konjunkturprognos.

Teknikföretagens konjunkturprognos visar att den privata tjänstesektorns produktion kommer att växa med omkring 1,5 procent under 2019. – Vi räknar med att tillväxten kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå även under nästa år, delvis till följd av fortsatt svag produktivitetstillväxt. Det här är en följd av den rådande kompetensbristen i tjänstesektorn. Ungefär hälften av sysselsättningen i den privata tjänstesektorn klassas som kunskapsintensiv och består av högkvalificerad arbetskraft, förklarar Lena Hagman, ekonom på Teknikföretagen, i ett pressmeddelande. För att kunna trygga industrins kompetensbehov anser Teknikföretagen att Sverige behöver ett högskolesystem som matchar arbetsmarknaden. – Medarbetarnas kompetens är avgörande för att företagen ska kunna realisera möjligheterna och vinsterna med digitaliseringen. Tillgången på rätt kompetens är helt avgörande för industrins framtid, säger Frida Andersson, expert inom kompetensförsörjning på Teknikföretagen, och fortsätter: – Utbildningsnivån i våra medlemsföretag har förskjutits mot längre utbildningsbakgrund och kompetensväxlingen kommer med största sannolikhet att fortsätta. Därför är det helt avgörande att högskolan kan leverera rätt kompetens till teknikindustrin. Teknikföretagen anser att högskolans samverkansuppdrag i utbildningen måste förtydligas och att resursfördelningen till universitet och högskolor stimulerar samverkan med näringslivet och samhället. – För att trygga kompetensen handlar det både om nyutbildade personer och fortbildning av anställda. Många medarbetare kommer att behöva kompetensutvecklas och kompetensväxla för att möta de framtida utmaningarna. Kompetensutveckling är därför en nyckelfaktor, men högskolan har ett otydligt uppdrag och får inga riktade medel för kompetensutvecklingskurser. Därför behöver högskolan få i uppdrag att ta en aktiv roll i livslångt lärande och erbjuda kompetensutveckling till företag. Det offentliga utbildningssystemet behöver anpassas till de redan yrkesverksamma, säger Frida Andersson.
Annons
Annons
2021-03-03 13:22 V18.15.34-1