Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Alfred Nobel Science Park / Jesper Eriksson Elektronikproduktion | 29 maj 2019

Saab vill utveckla AI för samarbetande robotar

Saab Dynamics vill, tillsammans med bland andra AI.MEE, utveckla en artificiell intelligens som gör robotar bättre på att samarbeta med varandra och med människor.

Saab Dynamics ser stora vinster och möjligheter med att utveckla lösningar inom AI och fokuserar för tillfället på att utveckla en AI som gör robotar mer självständiga och bättre på att samarbeta. AI.MEE drivs av Alfred Nobel Science Park och Örebro universitet med målet att skapa en långsiktig tillväxt i Örebroregionen genom att utveckla tekniska plattformar inom AI och autonoma system. Ett av Saabs delprojekt för att skapa mer självständiga och samarbetande robotar, Corob, sker inom AI.MEE och AI-forskarna vid Örebro universitet. – I Corob-projektet arbetar vi med att utveckla ett gemensamt språk för olika typer av robotar, så att de kan kommunicera med varandra. Det är viktigt när saker och ting förändras i miljön som robotarna befinner sig i, då behöver en robot kunna ta reda på information som en annan robot vet. Till exempel genom att jämföra en satellitbild med en bild tagen av en drönare, så kan drönaren kommunicera med en markrobot så att den genomför en extra datainsamling. På det sättet kan robotarna få en gemensam bild av sin omgivning och samarbeta med varandra, säger Anna Töndel, som är delprojektledare inom AI.MEE, i ett pressmeddelande. AI.MEE och AI-forskarna vid Örebro universitet strävar efter att Corob-projektet ska utmynna i en så kallad demonstrator, som fler företag kan nyttja för att utveckla tekniska lösningar. – Vi hoppas att demonstratorn ska kunna visa på förmågan att låta robotar samordna sina handlingar och kommunicera. Om vi lyckas är det ett viktigt steg inför framtiden, där fler och fler autonoma lösningar – allt ifrån drönare till självkörande bilar och flygplan – kommer att vara en del av vår vardag, säger Anna Töndel.
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-2