Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© firaxissmooke dreamstime.com Elektronikproduktion | 29 maj 2019

Alelion tillförs 135 miljoner kronor efter emission

Den 24 maj löpte teckningsperioden för Alelion Energy Systems AB:s företrädesemission ut.

Resultatet av emissionen är att 87,2 procent, 85’648’088 aktier, av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Utöver det har teckningsanmälningar motsvarande 2’110’778 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilka har fått full tilldelning. Resterande 10’461’634 aktier i erbjudandet tecknades och tilldelades de garanter som anges i prospektet pro-rata i förhållande till deras garantiåtagande. Alelion kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 135 miljoner svenska kronor före avdrag för transaktionskostnader. Genom företrädesemissionen kommer Alelions aktiekapital att öka med 1’965’130 kronor till 2’947’695 kronor.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-2