Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ChromoGenics AB Elektronikproduktion | 31 maj 2019

Svenskt solenergiföretag köper ny produktionsutrustning

ChromoGenics AB har ingått avtal om att förvärva maskinutrustning från det tyska bolaget Hörmann-Verwertungen GmbH & Co.

ChromoGenics har tecknat avtal om att köpa så kallade sputtringsmaskiner från det tyska bolaget Hörmann-Verwertungen GmbH & Co. Sputtring är huvudprocessen i produktionen av den patenterade elektrokroma folie som är grunden i ChromoGenics alla dynamiska produkter. Sputtringen sker i speciella maskiner där folien beläggs med nanotunna metalloxidlager i en rulle-till-rulle process. I dag sker sputtringen hos underleverantörer utomlands där ChromoGenics hyr maskintid. Mot bakgrund av den allt starkare efterfrågan på bolagets produkter upplevs riskerna med att endast använda externa leverantörer för höga. Köpet av maskinerna har därför genomförts av ChromoGenics för att långsiktigt säkra leveranser och förkorta ledtider. Investeringen ger inte bara bolaget utökad produktions- och utvecklingskapacitet utan också kvalitetskontroll över hela sin produktionsprocess. – Vi är oerhört nöjda med att kunna landa denna affär som är avgörande för vår volymtillväxt. Genom förvärvet kommer vi inte bara att kunna utveckla våra produkter ytterligare, utan även få kontroll över sputtringen som är en av de verkliga nyckelprocesserna, säger Jerker Lundgren, vd för ChromoGenics AB, i ett pressmeddelande. Befintliga tillverkningskanaler kommer behållas och utvecklas parallellt med egen produktion för att säkerställa leveranssäkerhet och kapacitet i hela världen. Maskinerna ska placeras i Uppsala till hösten 2019 och under efterföljande månader uppgraderas till ChromoGenics specifika behov. I samband med affären kommer ChromoGenics att genomföra en företrädesemission, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma, som vid full teckning kommer att tillföra bolaget 86,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Emission är menad att finansiera förvärvet av maskinerna, vars köpeskilling uppgår till cirka 5,25 miljoner euro (56,20 miljoner kronor).
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-2