Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© yuri arcurs dreamstime.com Elektronikproduktion | 31 maj 2019

Image System i europeiskt projekt med RISE och Moelven

Image Systems affärsområde RemaSawco kommer tillsammans med RISE och Moelven att fortsätta utvecklingen av det digitala sågverket i ett europeiskt innovationsprojekt.

Det europeiska innovationsprojektet heter BASAJAUN och tillsammans kommer RemaSawco, Moelven och RISE att utveckla de tekniska lösningarna och produkterna för digitalisering av sågverksprocessen, från den inmätta timmerstocken på sågverket fram till och med limträtillverkning. För detta arbete har EU-kommissionen beslutat att tilldela de tre svenska parterna sammanlagt 15 miljoner kronor, varav RemaSawco tilldelas 4 miljoner kronor och de båda andra parterna delar på resterande summa. Projektet som helhet tilldelas 107 miljoner kronor, och inkluderar 30 parter från tolv länder. Hela projektet koordineras av det spanska institutet Tecnalia, och kommer att pågå i fyra år med start under hösten 2019. Projektet bygger på de tekniska lösningar som RemaSawco har utvecklat för att koppla samman data från hela sågverksprocessen, med målet att öka processeffektiviteten och slutkundsvärdet på produkten. RemaSawco deltar i projektet som enda utrustningsleverantör för sågverksindustrin.
Annons
Annons
2021-03-03 13:22 V18.15.34-2