Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© myFC Holdings Analys | 31 maj 2019

Minus, minus, minus för bränslecellsföretaget myFC

Det första kvartalet 2019 har präglats av utveckling för myFC, vilket har lett till att resultaten har uteblivit.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0 kronor (180’000) och rörelseresultatet uppgick till -24 miljoner kronor (-19). Medeltalet anställda uppgick till 24 (20). Under perioden utvecklade företaget smarta skal till smartphones, höjde företaget energinivån i sina bränslekort, avvecklade sin andel i samriskbolag och planerade en ny struktur i Kina samt påbörjade ett gemensamt utvecklingsprojekt med Gränges AB för Lamina Rex. myFC ingick även en förstudie med den kinesiska elbilstillverkaren Hozon Auto för Lamina Rex. Efter periodens utgång utnämnde företagets styrelse Peter Friedrichsen till ny vd och koncernchef samt slutförde en nyemission. Förhoppningarna var att emissionen skulle ta in 56 miljoner kronor för offensiva satsningar inom integration av bränsleceller i smartphones och fordon, men totalt tog emissionen in 40 miljoner kronor. – Vi kan konstatera att emissionsresultatet inte motsvarade styrelsens förväntningar. Jag har därför fått i uppdrag av styrelsen att omgående genomföra en strategisk översyn över bolaget, dess produkter och utvecklingsprojekt. Detta arbete är i full gång och jag kommer att delge mina första slutsatser i tid för årsstämman den 11 juni, säger Peter Friedrichsen, vd och koncernchef för myFC Holding AB, i en kommentar till rapporten.
Annons
Annons
2021-03-03 13:22 V18.15.34-2