Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© stevanovicigor dreamstime.com Elektronikproduktion | 03 juni 2019

Absolicon genomför emission för att växa på nya marknader

Styrelsen i det svenska solenergiföretaget har beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 9 miljoner kronor.

Syftet med emissionen är att utöka försäljnings- och marknadsföringskapaciteten för att komma in på fler länders marknader. Styrelsens uppfattning är att kapitaltillskottet från en emission kortsiktigt kommer bli värdehöjande genom att Absolicon startar processer i fler länder med köpare som planerar för produktionslinor. I ett treårsperspektiv kommer Absolicon sälja betydligt fler produktionslinor tack vare satsningen jämfört med planerad verksamhet, menar bolaget. Teckningsperioden löper från och med den 14 juni 2019 till och med den 5 juli 2019. Företrädesemission omfattar högst 115’191 aktier, varvid antalet aktier ökar från 1’382’300 till 1’497’491. Aktiekapitalet ökar vid full teckning med 115’191 kronor till 1’497’491 kronor. Företrädesemissionen garanteras till 100 procent av två av Absolicons huvudägare, Joakim Byström genom sitt bolag Eniara AB samt PO NORD som vardera har lämnat teckningsförbindelser motsvarande 2/3 respektive 1/3 av emissionsbeloppet.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-1