Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smoltek Analys | 04 juni 2019

Första kvartalet 2019 blev mindre bra för Smoltek

Ett nytt dotterbolag skapades och en emission övertecknades, men siffrorna för Smolteks första kvartal i år var sämre än föregående års.

Nettoomsättningen uppgick till 0 kronor (0) och resultatet före skatt uppgick till -2,8 miljoner kronor (-2,2). Det egna kapitalet uppgick till 34,8 miljoner kronor vid periodens slut (46,3) och företagets likvida medel uppgick till 1,8 miljoner kronor (19,1). Direkt efter årsskiftet etablerade Smoltek ett nytt dotterbolag, Smoltek Semi AB, med syftet att fungera som en avtalspart mot externa licenstagare genom vidarelicensiering av patentportfölj och kunskap från Smoltek AB. – Eftersom vi även ser andra möjliga framtida användningsområden för vår teknik blir detta ett sätt att kunna anpassa licenserbjudandet till en specifik marknad. Vidare erbjuder denna bolagsstruktur ett skydd, en ”backventil”, då patentportföljen endast exponeras indirekt mot licenstagarledet, säger Anders Johansson, vd för Smoltek, i en kommentar till rapporten. I februari beslutade företaget om en företrädesemission som vid avslut hade tecknats till 157 procent och sammanlagt tillförde Smoltek 42,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Kapitalet ska gå till fortsatt drift samt företagets nästa fas med tillhörande expansionsplaner. – Det är glädjande att konstatera ett fortsatt starkt intresse för Smoltek och vår teknologi. Under den senaste perioden har vi haft besök från ledande internationella företag inom halvledar- och elektronikindustrin, kommenterar Anders Johansson.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-1