Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© myFC Elektronikproduktion | 11 juni 2019

myFC skär ned på personal och avslutar egen utveckling

För att kunna hålla sig flytande under ett år med sin nuvarande finansiering har myFC tagit beslutet att avsluta verksamheter och skära ned på personal.

I maj i år gav myFC:s styrelse vd Peter Friedrichsen i uppdrag att genomföra en strategisk översyn av företaget. Anledningen till behovet att anpassa verksamheten uppstod då myFC:s emission, som genomfördes i våras, inte drog in så mycket kapital som företaget väntat sig. Därför har nu styrelsen beslutat att myFC:s verksamhet ska renodlas mot försäljning av teknik och utvecklingsprojekt. Utveckling och försäljning av egna konsumentprodukter ska avslutas, inklusive företagets powerbank JAQ Hybrid. Som en direkt följd av detta kommer befintliga ordrar av JAQ Hybrid inte att levereras. Beslutet fattas mot bakgrund av att myFC saknar nödvändigt kapital för att etablera och upprätthålla en infrastruktur för försäljning av konsumentprodukter så som marknadsföring, distribution och support. Beslutet att avveckla JAQ Hybrid innebär att det kan bli aktuellt med icke kassaflödespåverkande nedskrivningar av de tillgångar som är direkt relaterade till myFC:s egna powerbanksprodukter. – Vi renodlar verksamheten utifrån vår främsta styrka och konkurrensfördel: våra små och tunna bränsleceller som är modulärt skalbara till större energimoduler och därför möjliga att anpassa för integration i andra företags produkter. Jag kan konstatera att det finns ett behov av komplement till batterier i elektrifierade produkter, vilka blir fler och fler. Det innebär en ny affärsmodell för oss, men en känd affärsmodell för de marknadssegment och kunder vi riktar oss mot. Det ökar vår relevans för de produktbolag inom smartphones och fordon som har behov av ett långsiktigt och miljömässigt mer hållbart alternativ till ren batteridrift, säger Peter Friedrichsen, vd för myFC, i ett pressmeddelande. Utöver ändringen i verksamheten kommersialisering även organisationen att anpassas. Arbetsuppgifterna framöver kommer främst att vara fortsatt utveckling av företagets proprietära grundteknik och förmåga att anpassa den till andra företags produkter, en anpassning som påverkar både anställda och konsulter. Organisationsanpassningen minskar kostnaderna och säkrar driften under minst ett år med befintlig finansiering.
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1