Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Epiroc Teknik | 11 juni 2019

Uppkopplat ekosystem för en säker och effektiv gruvindustri

Svenska aktörer har under fem år samarbetat för att göra gruvindustrin mer säker och effektiv genom ett uppkopplat ekosystem. Nu är slutresultatet här.

Det uppkopplade ekosystemet kan appliceras i andra industrier och länder utöver den svenska gruvindustrin, och samarbetet mellan aktörerna har lett till utveckling av gruvindustrin, digitalisering i industrimiljö samt utveckling av 5G-teknologi. Samarbetet går under namnet PIMM DMA (Pilot for Industrial Mobile communication in Mining, Digitalized Mining Arena) och har fokuserat på tre områden: ekosystem för datahantering, integration och hantering av system samt applikationsutveckling för att skapa en säker, effektiv och uppkopplad gruva med smart teknologi. Genom samarbete har nya uppkopplade tjänster skapats och utvärderats, exempelvis förmedlas information från sensorer som mäter rörelse, temperaturskillnader och annat som påverkar gruvdriften genom det trådlösa kommunikationsnätverket i Kankberg-gruvan. – Kunskap från PIMM-projekten är viktiga för gruvbranschen, men utgör framförallt basen för digitalisering av svensk industri. Vidare är många av produkterna och tjänsterna som företagen arbetat med i många fall kommande exportprodukter i sig, säger Eilert Johansson, projektledare RISE, i ett pressmeddelande. Det trådlösa kommunikationsnätverket möjliggör även fjärrstyrda robotar, hjullastare och andra maskiner som ökar effektivitet, produktivitet och säkerhet. Deltagande aktörer i projektet var ABB, Ericsson, Infovista, Volvo CE, Telia, Epiroc och Boliden. RISE Research Institutes of Sweden har projektlett samarbetet.
Annons
Annons
2022-11-15 00:19 V20.10.16-2