Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Veoneer Elektronikproduktion | 17 juni 2019

Veoneer köper Nissin Kogyos del i amerikansk verksamhet

Veoneer har tecknat ett bindande avtal med Nissin Kogyo, en joint venture-partner i Veoneer Nissin Brake Systems (VNBS), vilket innebär vissa strukturella förändringar av detta joint venture samt en överenskommelse kring finansieringen av VNBS.

I enlighet med avtalet kommer Veoneer förvärva Nissin Kogyos innehav i den amerikanska verksamheten av VNBS, kallat VNBA, för en dollar och VNBS kommer att överföra eller licensiera den VNBS-teknologi som krävs för att VNBA ska kunna driva sin verksamhet. Den amerikanska verksamheten av VNBS, inklusive den överförda eller licensierade teknologin, blir därmed en helägd verksamhet inom Veoneer. När avtalet trätt i kraft kommer Nissin Kogyo i gengäld frigöras från samtliga åtaganden kring VNBA:s framtida finansiering och från samtliga krav som Veoneer kan tänkas ha på Nissin Kogyo i relation till VNBA. VNBS kommer även tillhandahålla vissa tjänster till VNBA under en övergångsperiod. VNBS verksamhet i Japan och Kina fortsätter ingå i det joint venture där Veoneer äger 51 procent och Nissin Kogyo 49 procent. Transaktion väntas slutföras omkring den 28 juni 2019.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2