Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Absolicon Elektronikproduktion | 17 juni 2019

Absolicon tecknar ramavtal om produktionslina till Afrika

Greenline Africa har tecknat ett ramavtal med svenska Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Sydafrika.

Absolicon och Greenline Africa, ett team inom hållbarhet, tecknade i februari i år en sekretessöverenskommelse och sedan en överenskommelse om samarbete. De senaste fem månaderna har företaget presenterat Absolicons koncept för ett tjugotal företag i olika branscher och för finansiärer som vill investera i en produktionslina i Sydafrika. Produktionslinan tillverkar Absolicons koncentrerande solfångare T160 och det totala försäljningsvärdet uppskattas till cirka 40 miljoner kronor, plus månatlig licensavgift om 4 procent och försäljning av komponenter. I full produktion tillverkar linan på ett skift 50 MW solfångare (100’000 kvadratmeter) per år med försäljningsvärde 20–25 miljoner pund vilket med 4 procent licensavgift skulle innebära 0,8 miljoner pund (cirka 8 miljoner kronor) per år i licensintäkt. De första försäljningarna av pilotinstallationer av T160 i Sydafrika förväntas under andra halvåret 2019. Inspektion av den färdiga linan i Sverige innan den skickas till Sydafrika beräknas ske under första halvåret 2020. Produktionslinan beräknas vara i drift i Sydafrika under andra halvåret 2020.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-2