Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© hexagon Elektronikproduktion | 05 juli 2019

Hexagon vinstvarnar – 700 medarbetare får gå

Ett osäkert läge i Kina har gjort att Hexagons resultat i juni i år är sämre än väntat. Därför har bolaget tagit åtgärder.

Den främsta anledningen till att den kinesiska marknaden är svagare än förut är ökad geopolitisk osäkerhet gällande världshandeln, menar Hexagon. Speciellt elektroniksegmentet inom divisionen Manufacturing Intelligence i Kina är drabbat. Enligt bolagets preliminära rapporteringen förväntas Hexagons försäljning under det andra kvartalet 2019 uppgå till cirka 975 miljoner euro, motsvarande organisk tillväxt om -1 procent för gruppen. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär för gruppen förväntas uppgå till cirka 237 miljoner euro (228). För att se till att bolaget når sina finansiella mål till 2021 har Hexagon tagit proaktiva omstruktureringsåtgärder. Bolaget har tagit en engångskostnad om 44 miljoner euro under det andra kvartalet 2019 för att reducera antalet medarbetare globalt med cirka 700 personer, vilket förväntas att resultera i årliga besparingar om 51 miljoner euro i slutet av 2020.
Annons
Annons
2021-09-24 13:56 V18.23.2-2